BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning, bockryggar och portalbalkar samt pelarställning.
Typ: Betongbro
Längd: 50 m
Kund: AMA AB
Platschef: Lennart Johansson
Region: Småland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2010