BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 39 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Andreas Andersson
Region: Jämtland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2011