BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av järnvägsportal.
Typ: Betongbro
Längd: 25 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Ulf Löfroth
Region: Västmanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2005