BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av järnvägsportal.
Typ: Betongbro
Längd: 40 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Bengt Halvarsson
Region: Dalarna
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2005