BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 120 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Robert Clair
Region: Småland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2008