BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 54 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Lennart Bäckström
Region: Halland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2007