BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av konsolformställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 46 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Rolf Hägg
Region: Jämtland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: september 2004