BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 17 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Tomas Utter
Region: Lappland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008