BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: V- och snebening
Längd:
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef:
Region: Skåne
Status: Genomförda projekt
Färdigt: