BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning samt pelarform till parkeringsdäck och överliggande bro.
Typ: Parkeringshus
Längd:
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Torsten Bergstrand och Bertil Höglund
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: