BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 90
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Thore Gotheim
Region: Västergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2009