BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av konsolformställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd:
Kund: TRIAB
Platschef: Lars Classon
Region: Södermanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2009