BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 41 m
Kund: OF Bygg KB
Platschef: Stig-Göran Isaksson
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: november 2004