BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 54 m
Kund: ODEN Anläggningsentreprenad AB
Platschef: Matts Sjöberg
Region: Närke
Status: Genomförda projekt
Färdigt: