BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av form- och pelarställning.
Typ: Betongbro
Längd: 63 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Niklas Karlsson
Region: Dalarna
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2008