BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning mellan stöd 6-8. övrig understöttning sker med fribärande fackverk.
Typ: Betongbro
Längd: 2×210 m
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Hans Qvarnström
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2008