BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 20 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Mats Sehlin
Region: Jämtland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2007