BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 9 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Hans Jansson
Region: Värmland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2007