BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 39 m
Kund: Flink Byggnads AB
Platschef: Tomas Flink
Region: Västergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2007