BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans konsolformställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 45 m
Kund: Olof Flink Byggnads AB
Platschef: Tomas Flink
Region: Bohuslän
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2004