BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 51 m
Kund: ODEN Anläggningsentreprenad AB
Platschef: Robert Sternoczky
Region: Småland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2006