BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 60 m, 35 m, 35 m och 17 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Mats Omnell
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: