BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef:
Region: Skåne
Status: Genomförda projekt
Färdigt: