BRITEK tillhandahåller formställning och väderskydd för vattenbilning av brandskadad bro.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Göran Hannrup
Region: Halland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2006