Vid Lima vattenkraftverk som ligger utmed Västerdalälven strax norr om Malung pågår just nu ett arbete med att förbättra dammsäkerheten.
När kraftverket togs i drift 1960 var det dimensionerade för att klara dåtidens krav. För att klara det största flödet som kan förväntas under en tiotusenårs period förstärker man kraftverksdammen samt möjliggör större urtappning genom att bygga ett nytt och bredare utskov med klafflucka.
BRITEK har fått förmånen att vara med på bygget och ansvarar för leverans och dimensionering av formställning.