BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning och träknektar.

Typ: 5 st betongbroar

Längd: Från 22 meter till 100 meter

Kund: NCC Sverige AB

Platschef: Erik Larsson

Region: Västerbotten

Färdigt: Våren 2021

CUPLOK formställning för valv och vingar

CUPLOK formställning för valv och vingar

CUPLOK formställning samt träknektar

CUPLOK formställning samt träknektar