E16/Väg 70 mellan Borlänge och Djurås är en av de mest trafikerade vägarna i Dalarna. Den är också en mycket olycksdrabbad väg med bitvis dålig standard som inte är anpassad för dagens trafikmängder från pendlingstrafik, yrkestrafik och turister.

För att förbättra trafiksäkerheten ska hela sträckan göras om till en mötesseparerad landsväg med mitträcke och GC-väg där alternativa vägar saknas.

Just nu pågår deletapp 1 som går mellan Mellstarondellen–Norr Amsberg.

BRITEK har haft förtroendet att få konstruera och leverera formställningar till NCC som bygger en vägbro i Norr Amsberg.

CUPLOK formställning

CUPLOK formställning