BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av CUPLOK formställning.
Typ: Betongbro
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Kjell Einarsson
Region: Västergötland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2011