Järnvägar och bilvägar skapar barriärer i naturen som medför att djur får svårt att röra sig mellan olika områden. För att underlätta för djur och minska risken för viltolyckor satsar Trafikverket på att bygga Faunapassager över bilvägar.

Över E4an vid Granberget mellan Sikeå och Gumboda i Västerbotten bygger NYAB Sverige en faunapassage på uppdrag av Trafikverket.

BRITEK har haft förtroendet att få konstruera och leverera formställning och form till faunapassagen.

Den geometriska utformningen av bro och de relativt kraftiga betongbalkarna på bron har varit en utmaning. Men genom CUPLOKs flexibilitet har en lösning som kräver minimalt med salning kunnat skapas.

CUPLOK formställning

CUPLOK formställning