I Häggvik ska den nya förbifarten anslutas mot befintligt E4 Uppsalavägen, Norrortsleden samt det lokala vägnätet. Under en vardag passerar nästan 100 000 fordon området. I entreprenaden ingår utbyggnad av befintliga broar, nya betongtunnlar samt produktion av nya broar.

BRITEK har haft förtroendet att få konstruera och leverera formställning och en portal för dumpertrafik till en av broarna som NCC byggt. Bro 64 A som är en 175 meter lång och 13 meter bred spännarmerad bro.

CUPLOK formställning

CUPLOK formställning