Förbifart Stockholm är ett av de största vägprojekten i Sverige som någonsin byggts. Syftet med förbifarten är att binda samma norra och södra Stockholm samt avlasta central Stockholm från trafik.
För att minska inverkan på natur och samhällsmiljön så går totalt 18 km av den 21 km långa sträckan i tunnlar. För att kunna ansluta till och från förbifarten med befintliga vägar så kommer det byggas totalt 6 st trafikplatser på sträckan.
På uppdrag av Trafikverket bygger Zublin en av trafikplatserna som heter Trafikplats Akalla. Denna trafikplats blir huvudförbindelsen från Förbifart Stockholm till Kista.
Entreprenaden består av ett stort schakt i vilket stödmurar, betongtråg och en betongtunnel gjuts. Totalt ca 300 000 m3 berg ska schaktas bort och 35 000 m3 betong gjutas.
BRITEK har haft förmånen att vara med på ett hörn i detta jätteprojekt. Vi har levererat formställning, träknektar och sänkutrustning till de två broarna som byggs vid trafikplatsen.
För att läsa mer om projektet:
Klicka här