BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 17 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Christian Hillberg
Region: Västmanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Maj 2008