BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Kraftvärmeverk
Längd:
Kund: NCC Construction Sverige AB
Platschef: Johan Nyström
Region: Göteborg
Status: Genomförda projekt
Färdigt: