BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 8 meter
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Jörgen Andersson
Region: ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Februari 2008