BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 90 m
Kund: Svevia AB
Platschef: Roger Kinnunen och Peter Lindgren
Region: ångermanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2012