BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av fribärande formställning bestående av stålbalk.
Typ: Betongbro
Längd: 10 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Hans Eriksson
Region: Västerbotten
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2008