BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 12 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Stefan Anskoff
Region: Uppland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2008