BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 31 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Jonas Toreheim
Region: Värmland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Oktober 2005