BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av stämpställning, arbetsställning och skyddsinklädnad.
Typ: Tunnel
Längd:
Kund: Vägverket Produktion Syd
Platschef: Christian Hillberg
Region: Göteborg
Status: Genomförda projekt
Färdigt: