Är du i behov av en tillfällig gångbro över väg eller järnväg.
BRITEK har investerat i HAKI:s HBS gångbro för att kunna hyra ut denna produkt.
Gångbron kan byggas med spännvidd från 5 till 25 meter.
För att läsa mer om produkten:
Klicka här