BRITEK levererar CUPLOK understöttning till infartsramp.
Typ: Parkeringshus
Längd:
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Peter Björkdahl
Region: Stockholm
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2008