Järnvägen mellan Östersund och Trondheim passerar strax efter Storlien innan den norska gränsen en ravin med det speciella namnet Stora helvet. När järnvägen byggdes i slutet av 1800 talet byggdes en hög järnvägsbank för att överbrygga ravinen. Under årens lopp har det till och från varit problem med sättningar och rörelser i banken. För att få till en mer permanent, underhållsfri och långsiktig lösning har Veidekke på uppdrag av Trafikverket byggt en samverkansbro i stål och betong över ravinen. Bron består av 4 spann fördelat på 2 landfästen och 3 mellanstöd bestående av pelare som är upp till 18 meter höga
BRITEK har haft förmånen att vara med på detta projekt. Vi har levererat pelarformar till underbyggnaden och formställning till den 220 meter långa samverkansbro i stål och betong.
För att läsa mer om projektet:
Klicka här