BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Samverkansbro i stål och betong
Längd: 16 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Mats Söderberg
Region: ådalsbanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2009