BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 39 m, 16 m
Kund: OF Bygg KB
Platschef: Stig-Göran Isaksson
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: 2005