BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning. Grundläggning av bro och tråg sker under järnvägen med full trafik c:a 250 tåg om dygnet.
Typ: Betongbro
Längd: 30 m
Kund: BAKK Entreprenad AB
Platschef: Christer Lund
Region: Södermanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Våren 2007