BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 92 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Robert Söderberg
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Hösten 2007