BRITEK ansvarar för för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 50 m
Kund: Skanska Sverige AB
Platschef: Stig-åke Eriksson
Region: Södermanland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2009