Konstruktion och leverans av knektar och formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 110 m och 80 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Mats Söderberg
Region: Hälsingland
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Färdigt 2005