BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av form samt formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 480 m
Kund: Peab Sverige AB
Platschef: Nils-Ola Vikner
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: juni 2006