BRITEK ansvarar för konstruktion och leverans av formställning.
Typ: Betongbro
Längd: 19 m
Kund: Vägverket Produktion
Platschef: Hans Eriksson
Region: Botniabanan
Status: Genomförda projekt
Färdigt: Sommaren 2006